Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn bảo anh ấy."

Dịch:You tell him.

0
3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Amanesse77
Amanesse77
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Hi, I am learning Vietnamese. Can someone please explain what is the difference between NÓI CHO and BẢO?

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhTRMan

noi cho== bao :)

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmBCng3

Bảo is not used with the person who are elder than user. ex: son can't used with dad but dad can. Nói Cho is more impolite and everyone can using it

1
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHuMin7

Mình cũng không biết

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/kidvodich1214

hả? chưa có comment nào à?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

Co 2 comment mà ko có gì cả

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhT912089

Dksk

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/akira2402

Phân biệt tell, speak, và say thế nào mọi người?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

mình không rõ lắm hình như: Speak: He speaks English (Chinese, Japanese,..) nói chung là ngôn ngữ.

Tell: dịch là bảo. She told me "......" Cô ta bảo tôi "....."

Say dịch là nói. He said that "......." anh ta đã nói rằng "......"

6
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranvanhai1

You say him (fail) #cười

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhAn92349

He, him, his sử dụng như thế nào

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/RuaTuyet

Him tân ngữ của he, his của anh ấy.

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhmQucTrng2

You say him :)

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmQucTrng2

You tell him.

0
Trả lời6 tháng trước