"Bạn bảo anh ấy."

Dịch:You tell him.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Amanesse77
Amanesse77
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Hi, I am learning Vietnamese. Can someone please explain what is the difference between NÓI CHO and BẢO?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmBCng3

Bảo is not used with the person who are elder than user. ex: son can't used with dad but dad can. Nói Cho is more impolite and everyone can using it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhTRMan

noi cho== bao :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhAn92349

He, him, his sử dụng như thế nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/RuaTuyet

Him tân ngữ của he, his của anh ấy.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHuMin7

Mình cũng không biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/akira2402

Phân biệt tell, speak, và say thế nào mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

mình không rõ lắm hình như: Speak: He speaks English (Chinese, Japanese,..) nói chung là ngôn ngữ.

Tell: dịch là bảo. She told me "......" Cô ta bảo tôi "....."

Say dịch là nói. He said that "......." anh ta đã nói rằng "......"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DucHuyPham98

nhầm sang your talk him mới chết

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.