"My brother will have returned from the war."

Dịch:Anh của tôi sẽ quay trở lại từ chiến tranh.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

anh trai tôi rồi sẽ trở lại sau chiến tranh câu này rất phù hợp với ngôn ngữ tiếng việt. lên là một đáp án được chấp nhận. mọi người nghĩ sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

I agree.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RiceCooker4

Agree

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThy6541

AGREE

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Đúng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuy.nguyen.
thuy.nguyen.
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 8
 • 1101

Anh trai tôi rồi sẽ trở về từ chiến trận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlong74

anh tôi sẽ quay trở lại từ cuộc chiến

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Anh toi se quay tro ve tu tran chien. Bao sai'
Dap an: Anh toi se quay tro ve tu CUOC chien.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyvdvn

Anh trai tôi rồi sẽ quay về từ chiến tranh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kath.h

Anh trai tôi sẽ trở về từ trận chiến =.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Anh tôi rồi sẽ trở lại từ chiến trường. k đươc ._.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangduyvt
dangduyvt
 • 25
 • 22
 • 6
 • 3
 • 664

anh trai của tôi sẽ quay về từ cuộc chiến. đã được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Anh tôi cũng giống anh của tôi mà. Thì này nên gắn với một mốc thời gian trong tương lai, để một vế này không có ý nghĩa trong tiếng Việt.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3
 • 12

Về mặt tiếng Việt: trở về từ chiến trường HOẶC trở lại sau chiến tranh

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phongaboy

COLD WAR

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.