Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Phụ huynh phải chọn một trường mới cho con gái họ."

Dịch:The parents have to choose a new school for their daughter.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kaonashi_97

Tại sao seclect không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoango

What is wrongs with "The parents must choose a new university for their daughter."?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/fdoublef2008

i think "must" means "nên"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngThyNguy1

Mk nhớ là have to = must mà ta. S chọn cả 2 sai nhỉ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

must=have to chứ nhỉ, should mới là nên chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuan.leminh

Đáp án này hình như thiếu chữ s trong "daughters".

1 năm trước