Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn hỏi điều tương tự."

Dịch:You ask the same thing.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnnaliDare

You ask the same things

3 năm trước