Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ ghét những cuộc họp."

Dịch:They hate meetings.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hardlearning303

meetings thêm s dc ah?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

meeting là danh từ đếm được nên nó có thể thêm s khi là số nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bingo378836

Dúng

2 năm trước