Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hailongzz

"The nine boys are going to eat chicken."

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hailongzz

chín cậu bé sẽ ăn gà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mashimoro1608

chín cậu bé sẽ ăn thịt gà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

tại sao "eat" lại không có "s" ? :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mashimoro1608

Be + going to + V (nguyên mẫu)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

thanks . 1 like and 2 linggot for you

2 năm trước