Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai tôi muốn trở thành một kĩ sư."

Dịch:My brother wants to be an engineer.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chuthao268

I think we can say "my brother wants to become an engineer" because become means "tro thanh" . It is a V

3 năm trước