"Onthebigtable,thereareeightducks."

Dịch:Trên cái bàn lớn, có tám con vịt.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuhoangbg

sao con vịt lại trên cái bàn nhỉ nghe điêu điêu "trên cái bàn lớn, có tám con vịt.vịt luộc" vui hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

Cho tôi gặm 1 con thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/icando842008

Trên bàn lớn, có tám con vịt quay ☺☺☺

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/quanghao98

Dịch chuối quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tungdb

«Có tám con vịt trênn cái bàn to» mà cũng sai

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.