Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"On the big table, there are eight ducks."

Dịch:Trên cái bàn lớn, có tám con vịt.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuhoangbg

sao con vịt lại trên cái bàn nhỉ nghe điêu điêu "trên cái bàn lớn, có tám con vịt.vịt luộc" vui hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

Cho tôi gặm 1 con thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/icando842008

Trên bàn lớn, có tám con vịt quay ☺☺☺

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/quanghao98

Dịch chuối quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tungdb

«Có tám con vịt trênn cái bàn to» mà cũng sai

3 năm trước