Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã lấy quá nhiều."

Dịch:You have taken too much.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
  • 21
  • 12
  • 72

Mày đã cưỡng đoạt quá nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SunnyNguye4

Too many, can?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienhuy2

Cái này đại từ phản thân ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

"You took too much"cũng ko được hả????!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"You have get too much" ok không mn?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

you have taken so much được không ad?

5 tháng trước