"Bạn đã lấy quá nhiều."

Dịch:You have taken too much.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienOc

Mày đã cưỡng đoạt quá nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SunnyNguye4

Too many, can?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hienhuy2

Cái này đại từ phản thân ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

"You took too much"cũng ko được hả????!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"You have get too much" ok không mn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Không nha! You have got too much : bạn đã nhận quá nhiều.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

you have taken so much được không ad?

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.