Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này là sự quan tâm của nhiều người."

Dịch:This is of interest to many people.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

"Interest to" và "interest in" đều có nghĩa là "quan tâm đến ...". Vì vậy theo đề bài là "quan tâm của" thì phải dịch là "interest of" có vẻ hợp lý hơn. Ad nên chú ý, trong tiếng việt thì "quan tâm đến ..." có nghĩa khác hoàn toàn " quan tâm của ..."

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Ngữ pháp này lạ ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanhoangnd

Tưởng nó là "This is the interest of many people" chứ nhỉ? :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/iloveyou_712

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Prayta

Me too

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

me too

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyncPht11

Me too

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

This is a concern of(của) many people= This is of interest to ( đối với) many people.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LePetitPri5

Dùng many hay a lot of đều được mà nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoPhm171207

Có ai giải thích hộ mình cụm "of interest to" với

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/pxthuan

qái lạ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/pxthuan

lạ à nghen

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LNhtTrng10

Của là of mà nhỉ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Of interest là sự quan tâm . To ở đây là đứng trước tân ngữ trực tiếp vì tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trưc tiếp nên trước tân ngữ trưc tiếp phải có to

2 tuần trước