https://www.duolingo.com/profile/NguyenYen92

Đã hoàn thành cây ngôn ngữ muốn học lại có mất cấp độ không và làm như thế nào?

July 2, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Thucnv

Bạn ơi thường thì xong cây ngôn ngữ mọi người hay sử dụng phần luyện tập và test để luyện tập lại chứ không phải học lại. Và nó không ảnh hưởng tới cấp độ của bạn. Nếu bạn thấy đúng gửi cho mình một số lingots nhé, thanks!

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenYen92

Ý mình là reset cây đó bạn để học lại từ đầu, mình mới hỏi mod Trang, nếu làm vậy thì mất hết điểm và cả cấp độ nữa, giống như một tài khoản mới rồi. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn bạn, 3lingots nhé.

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thucnv

Thanks!

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

uhm! Bạn Thucnv nói đúng đấy! bây giờ bạn nên củng cố lại và học thêm nhiều ngôn ngữ nữa nhé Good luck to you^_^ Và nếu bạn có dư lingot thì ủng hộ mình một vài lingots nha! Bạn hãy vào thảo luận này của mình để nói tiếng anh với nhau nè: https://www.duolingo.com/comment/9354648

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenYen92

Cám ơn vì ý kiến đóng góp của bạn nhưng xin lỗi bạn, lingots mình cũng không còn nhiều nữa, mình mua bài kiểm tra rồi.

July 3, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.