"My husband eats chicken."

Překlad:Můj manžel jí kuře.

July 2, 2015

0 komentářů

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.