Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The quantity"

Dịch:Lượng

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngodiep1

Số lượng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TunTrn9

amount có đồng nghĩa không vậy mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhuy.tran
anhuy.tran
  • 12
  • 11
  • 11
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
  • 9

không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChoperKid

the quantity

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Không nghe được !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jasmina168199

Số lượng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có vẻ âm /t/ câm nên được đọc nối n_ i

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhFX

Khoán tơ đì

7 tháng trước