"Cô ấy rất mệt."

Dịch:She is very tired.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lhvu1999

"She is exhausted" cũng đúng mà ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huongnguye274285

Ji

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnan20
4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.