Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy rất mệt."

Dịch:She is very tired.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lhvu1999

"She is exhausted" cũng đúng mà ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huongnguye274285

Ji

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnan20
1 tháng trước