Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những mối quan hệ giữa hai nước thì xấu ."

Dịch:The relations between the two countries are bad.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

Tôi không đồng tình câu này: "The relations between the two countries are bad" Làm gì có vụ "the two countries"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1310

Mình cũng không hiểu sao có "the" nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangTru1

Tại sao dịch cụm từ mối quan hệ là relationship lại ko đúng???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh18805

Trước two sao lại có mạo từ the nhỉ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuchv

relationship thì sao nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuCuteNek

Tại sao relationship sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

sao lại "are bad" mà ko phải "is bad" nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The relations between The two countries are bad, The relations between The two countries are bad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đáp án thì không có THE nhưng trong phần thảo luận lại có. CÁc bạn giải thích dùm sao MỘT VÀI mối quan hệ RELATION không có S, còn NHỮNG mối quan hệ RELATIONS lại có S. Cám ơn.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Lần trước tôi viết RelationS= SAI. Đáp án relation, không có S. Lần này tôi làm không có S= SAI, Đáp án có S

2 tuần trước