"Những mối quan hệ giữa hai nước thì xấu ."

Dịch:The relations between the two countries are bad.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

Tôi không đồng tình câu này: "The relations between the two countries are bad" Làm gì có vụ "the two countries"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1434

Mình cũng không hiểu sao có "the" nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangTru1

Tại sao dịch cụm từ mối quan hệ là relationship lại ko đúng???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh91194

Trước two sao lại có mạo từ the nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuchv

relationship thì sao nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuCuteNek

Tại sao relationship sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

sao lại "are bad" mà ko phải "is bad" nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hang823655

2 nước là số nhiều rùi bạn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The relations between The two countries are bad, The relations between The two countries are bad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đáp án thì không có THE nhưng trong phần thảo luận lại có. CÁc bạn giải thích dùm sao MỘT VÀI mối quan hệ RELATION không có S, còn NHỮNG mối quan hệ RELATIONS lại có S. Cám ơn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Lần trước tôi viết RelationS= SAI. Đáp án relation, không có S. Lần này tôi làm không có S= SAI, Đáp án có S

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 25
  • 116

the two countries??????????????????????????

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hang823655

Me too! Đã two lại còn the

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.