Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không còn gì để thêm vào."

Dịch:I do not have much more to add.

0
3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenledu6

I do not have anything to add sát nghĩa hơn i do not have much more to add

7
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Không được chấp nhận bạn ơi !

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

Sao: I do not have much more to add lại đúng nhỉ @@, ko còn gì để thêm chú có phải không còn gì nhiều để thêm đâu mà dùng much more

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThnht335134

i do not have anything to add in ????????

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Câu này khác nghĩa với câu I have no thing to add

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

phải là: i have nothing to add.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 716

I have nothing to add

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Tôi không còn nhiều để thêm vào

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Câu dịch tiếng Anh có lỗi về văn phong. Để tương ứng với câu tiếng Việt, thì câu tiếng Anh sẽ là, "I do not have any more to add". Dùng "much more" thì lại ra nghĩa hơi khác đi .Đề nghị xem lại và sửa đổi cho hoàn chỉnh.

0
Trả lời2 tháng trước