"Tôi không còn gì để thêm vào."

Dịch:I do not have much more to add.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenledu6

I do not have anything to add sát nghĩa hơn i do not have much more to add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Không được chấp nhận bạn ơi !

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThnht335134

i do not have anything to add in ????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

Sao: I do not have much more to add lại đúng nhỉ @@, ko còn gì để thêm chú có phải không còn gì nhiều để thêm đâu mà dùng much more

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Câu này khác nghĩa với câu I have no thing to add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

phải là: i have nothing to add.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 859

I have nothing to add

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Tôi không còn nhiều để thêm vào

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Câu dịch tiếng Anh có lỗi về văn phong. Để tương ứng với câu tiếng Việt, thì câu tiếng Anh sẽ là, "I do not have any more to add". Dùng "much more" thì lại ra nghĩa hơi khác đi .Đề nghị xem lại và sửa đổi cho hoàn chỉnh.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phatmarcom

why much truoc more

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.