"Tôi không còn gì để thêm vào."

Dịch:I do not have much more to add.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenledu6

I do not have anything to add sát nghĩa hơn i do not have much more to add

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Không được chấp nhận bạn ơi !

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

Sao: I do not have much more to add lại đúng nhỉ @@, ko còn gì để thêm chú có phải không còn gì nhiều để thêm đâu mà dùng much more

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThnht335134

i do not have anything to add in ????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Câu này khác nghĩa với câu I have no thing to add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

phải là: i have nothing to add.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 781

I have nothing to add

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Tôi không còn nhiều để thêm vào

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Câu dịch tiếng Anh có lỗi về văn phong. Để tương ứng với câu tiếng Việt, thì câu tiếng Anh sẽ là, "I do not have any more to add". Dùng "much more" thì lại ra nghĩa hơi khác đi .Đề nghị xem lại và sửa đổi cho hoàn chỉnh.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

I have no anything to add được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luu622457

hix, chẳng ai dùng "no anything" cả, phải dùng nothing chứ I have nothing to add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"I do not have nothing to add" sai chỗ nào vậy mn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luu622457

Câu này bạn sử dụng 2 lần phủ định à? do not = không nothing = không có gì Câu của bạn sẽ là: "Tôi không có không có gì để thêm vào"????? Hơn nữa, anything dùng trong câu hỏi + câu phủ định, nothing dùng trong câu khẳng định

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

Thanks :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 3
  • 237

Tào lao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

i am right yeah

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.