"The students have to discover the meaning on their own."

Dịch:Các học sinh phải tự khám phá ra ý nghĩa.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

cấu trcus lạ quá sao khong pải là the students have to discover themlseves the meaning nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Cụm từ "on their own" có nghĩa là gì vậy nhỉ? Bản thân câu dịch trên thì đến chữ "meaning" là đủ rồi, sao còn thêm 3 từ cuối?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhThanh214903

?? Cấu trúc ra sao z tui không hiểu 3 từ cuối á

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Theo mình ,những học sinh phải khám phá ý nghĩa chính mình, ??

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.