"An gcreideann i nDia?"

Translation:Do you believe in God?

3 years ago

12 Comments


https://www.duolingo.com/sgising2
 • 20
 • 16
 • 14
 • 10

Creidim i bPól

2 years ago

https://www.duolingo.com/soupandbread
 • 16
 • 9
 • 6
 • 3
 • 2
 • 11

Creidim i leipreacháin agus sióga fosta.

3 years ago

https://www.duolingo.com/FaizalZahid
 • 25
 • 21
 • 19
 • 19
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 75

Creidim!

2 years ago

https://www.duolingo.com/Oscar0799

Creidim cinnte

3 years ago

https://www.duolingo.com/torowan
 • 24
 • 18
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 2
 • 2
 • 161

Completing the answer:

Creidim in aon Dia amháin.

An tAthair uilechumhachtach a rinne neamh agus talamh agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe agus in aon Tiarna amháin, Íosa Críost, Aon-Mhac Dé, an té a rugadh ón Athair sula raibh aon saol ann, Dia ó Dhia, solas ó sholas fíorDhia ó fhíorDhia;

an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá d'aon substaint leis an Athair; is tríd a rinneadh an uile ní. Ar ár son-na an cine daonna, agus ar son ár slánaithe, thuirling sé ó neamh.

Ionchollaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé nádúr daonna.

Céasadh ar an gcrois é freisin ar ár son; d'fhulaing sé páis faoi Phontius Píoláit agus adhlacadh é. D'aiséirigh an treas lá de réir na scrioptúr; chuaigh suas ar neamh; tá ina shuí ar dheis an Athar. Tiocfaidh sé an athuair faoi ghlóir le breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ní bheidh deireadh lena ríocht.

Creidim sa Spiorad Naomh, Tiarna agus bronntóir na beatha, an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. Tugtar dó adhradh agus glóir mar aon leis an Athair agus leis an Mac; is é a labhair trí na fáithe. Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda.

Adhmhaim an t-aon bhaisteadh amháin chun maithiúnas na bpeacaí.

Agus táim ag súil le haiséirí na marbh agus le beatha an tsaoil atá le teacht.

Amen.

2 years ago

https://www.duolingo.com/daniel.p.burke

My goal for learning Irish, is that I would be able to read the scriptures in Gaelic.

7 months ago

https://www.duolingo.com/torowan
 • 24
 • 18
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 2
 • 2
 • 161

An Biobla Naofa is indeed available on the internet: at https://www.bible.com/bible/554/JHN.1.abn , say. Now, to be able to read it fluently ...

7 months ago

https://www.duolingo.com/S._Harriet
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 22
 • 21
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 789

Ní chreidim, go hionraic.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Sen691435

Hahahahahahahahahahaha nope

1 year ago

https://www.duolingo.com/Evelyn855094

Well...

An gcreideann tú i ncarraigeacha?

(I hope that's how you say "do you believe in rocks?"...)

7 months ago

https://www.duolingo.com/traolach.oc

Cén dia? Tá a lán déithe inár saol

1 month ago

https://www.duolingo.com/W3R3W00F
 • 14
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

I put "do you have faith in God", because I already knew what "creideamh" meant. Blast.

I guess "creideann" and "creideamh" are basically intertwined but are used in different situations.

2 years ago
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.