1. Forum
  2. >
  3. Topic: Irish
  4. >
  5. "An gcreideann tú i nDia?"

"An gcreideann i nDia?"

Translation:Do you believe in God?

July 3, 2015

17 Comments


https://www.duolingo.com/profile/torowan

Completing the answer:

Creidim in aon Dia amháin.

An tAthair uilechumhachtach a rinne neamh agus talamh agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe agus in aon Tiarna amháin, Íosa Críost, Aon-Mhac Dé, an té a rugadh ón Athair sula raibh aon saol ann, Dia ó Dhia, solas ó sholas fíorDhia ó fhíorDhia;

an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá d'aon substaint leis an Athair; is tríd a rinneadh an uile ní. Ar ár son-na an cine daonna, agus ar son ár slánaithe, thuirling sé ó neamh.

Ionchollaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé nádúr daonna.

Céasadh ar an gcrois é freisin ar ár son; d'fhulaing sé páis faoi Phontius Píoláit agus adhlacadh é. D'aiséirigh an treas lá de réir na scrioptúr; chuaigh suas ar neamh; tá ina shuí ar dheis an Athar. Tiocfaidh sé an athuair faoi ghlóir le breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ní bheidh deireadh lena ríocht.

Creidim sa Spiorad Naomh, Tiarna agus bronntóir na beatha, an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. Tugtar dó adhradh agus glóir mar aon leis an Athair agus leis an Mac; is é a labhair trí na fáithe. Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda.

Adhmhaim an t-aon bhaisteadh amháin chun maithiúnas na bpeacaí.

Agus táim ag súil le haiséirí na marbh agus le beatha an tsaoil atá le teacht.

Amen.


https://www.duolingo.com/profile/Aesonas

Áiméan, a chara dhíl, ach... «... an Té a ghluaiseann ón Athair -- LÁNSTAD.» Is Ceiltigh cheartchreidmheacha cuid againn! : - )


https://www.duolingo.com/profile/daniel.p.burke

My goal for learning Irish, is that I would be able to read the scriptures in Gaelic.


https://www.duolingo.com/profile/soupandbread

Creidim i leipreacháin agus sióga fosta.


https://www.duolingo.com/profile/Oscar0799

Creidim cinnte


https://www.duolingo.com/profile/S._Harriet

Ní chreidim, go hionraic.


https://www.duolingo.com/profile/Sadhbh72

Is there any reason-maybe apart from the uppercase D in Dia- tgat thus couldn't be translated as 'do you believe in a god?'


https://www.duolingo.com/profile/Evelyn855094

Well...

An gcreideann tú i ncarraigeacha?

(I hope that's how you say "do you believe in rocks?"...)


https://www.duolingo.com/profile/traolach.oc

Cén dia? Tá a lán déithe inár saol


https://www.duolingo.com/profile/W3R3W00F

I put "do you have faith in God", because I already knew what "creideamh" meant. Blast.

I guess "creideann" and "creideamh" are basically intertwined but are used in different situations.


https://www.duolingo.com/profile/Sen691435

Hahahahahahahahahahaha nope


https://www.duolingo.com/profile/FeyDuo

how would the sentence change to ask if you believe in a god?


https://www.duolingo.com/profile/SatharnPHL

You would replace the capital D with a lowercase d.


https://www.duolingo.com/profile/lkerley

Ni chreidim

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.