Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are we there yet?"

Dịch:Chúng ta tới nơi chưa?

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VPhSang96

sao mình dịch là: "Chúng tôi tới chưa?" nó không chấp nhận là sao mọi người! :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnNin7

Chúng ta bạn ơi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phanphuoc2

Tại sao không dung thì hiện tại hoàn thành trong câu này vậy mọi người ơi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buingoclam0406

DỊch : Chúng ta tới chỗ đó chưa? Tôi nghĩ là đc mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

"Chúng ta đã ở đó chưa?" sao lại sai nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 9
  • 908

Chúng ta ở đó cũng đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

Mình nói chưa hết câu mà cũng báo đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoChu329611

Yet dùng trong câu phủ định ở thì htht tkoi mà, cái này cug dc nữa hả... ghê

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Are We there yet, are We there yet, are We there yet, are We there yet, are We there yet, are We there yet, are We there yet

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 65

Are where thay yet?. Are where there yet. Are where there yet. Chúng ta tới nơi chưa.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyhungKun

we there dịch là "chúng ta tới" à, là "chúng ta có" thi chuẩn hơn chứ

3 năm trước