Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are we there yet?"

Dịch:Chúng ta tới nơi chưa?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VPhSang96

sao mình dịch là: "Chúng tôi tới chưa?" nó không chấp nhận là sao mọi người! :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanphuoc2

Tại sao không dung thì hiện tại hoàn thành trong câu này vậy mọi người ơi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buingoclam0406

DỊch : Chúng ta tới chỗ đó chưa? Tôi nghĩ là đc mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

"Chúng ta đã ở đó chưa?" sao lại sai nhỉ?

10 tháng trước