"Bạn sẽ xem tôi như bạn của bạn."

Dịch:You are going to consider me your friend.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/The_Zoker

You are going to consider me as your friend ---> thêm as có được không vậy ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 1059

Mình cũng nghĩ là được nên mình đã gửi report.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaHang

I think ok, but they don't think so

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 23
  • 11

Mình dùng assume trong trường hợp này có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You will consider me like your friend sao ko được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

You will see me as your friend. Câu của mình được chấp nhận.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.