"Triết học"

Dịch:The philosophy

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thinhnn

philosophy

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.