Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Triết học"

Dịch:The philosophy

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Chỉ có cái này mà thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Fuck you cái aipat

1 năm trước