https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"The children were at my friend's house."

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

sao lại dùng were mà không phải là was hả mọi người ? thanks !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

was là cho chủ ngữ I (tôi), ngôi thứ ba số ít (he, she, it), danh từ số ít làm chủ ngữ were là dùng cho you, we, they, danh từ số nhiều làm chủ ngữ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

thanks you !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnNguyn225991

The children là số nhiều ạ. Mình thấy ko có "s"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThoChi2

Child là1 đứa trẻ,children là nhiều đứa trẻ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The children were at my friend's house, the children were at my friend's house, the children were at my friend 's house

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.