"She is going to control the world."

Dịch:Cô ấy sẽ kiểm soát thế giới.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gogogoletgo

hơi hoang đường và kinh dị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dabihack

That's a good idea.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Cô ấy sẽ kiểm soát thế giới.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Then I am going to control her.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongNguy498004

hoi hoang duong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphuong369661

kinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NTMinhThy

kinh thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

hơi hoang đường

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

what a joke>"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dreamcuathao123

cô ta và cô ấy có gì khác nhau nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Biztripper

uh oh...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoiiRung

who is she?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh402502

Bà ta dễ nghe hơn Cô ta hay cô ấy...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

I am going to control her ^^

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.