Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khu vực"

Dịch:The area

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quns3

Zone=area ko mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Cùng nghĩ khu vực nhưg cách sử dụng khác nhau, ví dụ như zone thì đi kèm với một khu vực như zone war= khu vực chiến tranh đó bạn, còn area là khu vực chung tất cả thôi, rộg lớn hơn zone.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

Very helpful, thanks you very much.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanlovely9x

Ồ....!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duclong50

đo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bang28031101

Thanks dung

1 năm trước