Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The currency"

Dịch:Tiền tệ

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTuan6598

nghe âm chẳng hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

?!?!??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Types of currency are Coins, Banknotes, Forgery, List, ISO

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Victor225953

Vừa học data type :))

7 tháng trước