Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have walked for a long time."

Dịch:Bạn đã đi bộ trong một khoảng thời gian dài.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tungvy50

sặc. thêm từ "bước" vào trước chữ "đi" không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Chí lý , chí lí

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuc.thinh

tui cug bị thế nè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kiapham1991

bước là mới bước đi còn đi bộ là đi lâu rồi ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoang1052004

Yep~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhPhong711773

Walk là đi hay đi bộ cũng đc mà??? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trieu1

tôi nghĩ dịch là đi dạo cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MugenShinka

thêm có từ "rồi" cuối câu mà cũng sai. Vớ vẩn vãi :(

1 năm trước