"He reads, on average, three books a week."

Dịch:Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongthienlee

Số 3 với ba. -_- êu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Emmy251293

me too :((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trangtrang0

anh ấy đcọ trung bình ba cuốn sách mỗi tuần

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LNgcHuyn6

Anh ấy đọc sách trung bình ba cuốn một tuần cũng đúng mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/flyupdream

mỗi với một khác gì nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 990

anh ta đọc trung bình 3 cuốn sách một tuần

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuyethuynh15

Câu này có nhiều ý kiến quyển sách và cuốn sách đều giống nhau , vì sao Duolingo cứ cho là sai vậy ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh316726

Anh ấy đọc trung bình 3 cuốn sách một tuần - sai!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoThKimLo

Anh ấy đọc trung bình 3 quyển sách một tuần Tại sao xanh

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoThKimLo

Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần Tại sao sai

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.