https://www.duolingo.com/Nguyenthuynguyen

Thì hiện tại đơn

The use: Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả những tả những hành động hay sự việc diễn ra thường xuyên lặp đi lặp lại,thói quen. (BẠN NÀO ĐUA RA VÍ DỤ?) Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự thật,sự thật hiển nhiên (BẠN NÀO ĐƯA RA VÍ DỤ SỰ THẬT HIỂN NHIÊN?) Thì hiện tại đơn dùng đẻ nói về thời khóa biểu (thời gian biểu) (BẠN NÀO ĐUA RA VÍ DỤ?) hi vọng được các bạn nhận xét

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenthuynguyen

tôi không nghĩ là bài này có người bình luận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

why

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggiang95

to binh luan nhe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthuynguyen

tùy thôi,cái này quá dễ để bình luận quá chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

-Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả những tả những hành động hay sự việc diễn ra thường xuyên lặp đi lặp lại, thói quen.

Ex: * Kathy usually goes to school by bike.

<pre> * I get up early every morning. * What do you do every day? </pre>
  • Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự thật, sự thật hiển nhiên.

Ex: * The sun rises in the East.

<pre> * They live in England. * I am a student. </pre>
  • Thì hiện tại đơn dùng đẻ nói về thời khóa biểu (thời gian biểu).

Ex: * The train leaves at seven tomorrow morning.

<pre> * I've got the tour details here. We spend three days in Rome. </pre>
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthuynguyen

hay lắm ,vậy ai cho dấu hiệu nhận biết và cách đặt cấu hỏi cho trạng từ chỉ tần suất nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình ko hiểu ý của bạn lắm!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.