Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Yes, of course."

Dịch:Vâng, tất nhiên rồi.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

Đúng không được à ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DaoHoa1

Dịch qua English mà...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtronghai91

course là khóa học , mà of course nó thành tất nhiên . tiếng anh nó cứ lung tung thế nào nhỉ .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaiNguyen86533

Đúng, tất nhiên khác gì nhau.

1 năm trước