Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người lính là một người của quân đội."

Dịch:A soldier is a person who is a part of an army.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BCp3

câu này có cần quá dài thế này không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vantisen

chắc là thành ngữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

thấy cái phần who is a part kìa k biết có cần thiết k vì thấy thừa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/votien6

"Một người lính là một người của quân độ" mà đáp án có "an army" là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

Chu " who" o day co vai tro gi trong cau tieng Viet ??!.

5 tháng trước