Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giá vào sở thú là bao nhiêu?"

Dịch:How much is entry to the zoo?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/le_thanh_dung

"How much does the zoo entry cost" thì có gì sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jesica546984

Get in cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

How much is it to enter the zoo?

11 tháng trước