1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. [Bầu chọn] xin mọi người bầu …

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

[Bầu chọn] xin mọi người bầu chọn cho 2 bài dịch sau

Nội dung:

The Apollo program was a series of space flights with the goal of landing a man on the moon. This was finally accomplished in 1969 during the Apollo 11 mission when Neil Armstrong stepped onto the moon’s surface. As he did so, he famously said, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” While the Apollo 11 space mission is the most well known, it was the Apollo 17 mission that brought home the most reproduced photograph of all time.

Bài dịch 1:

Chương trình của Apolo là một chuỗi các chuyến bay không gian với mục tiêu đưa con người lên mặt trăng. Cuối cùng điều này cũng hoàn thành vào năm 1969 trong suốt việc nhiệm vụ của tàu Apollo 11 khi Neil Armstrong đã đặt chân lên bề mặt của mặt trăng. Như anh ấy đã làm như vậy, Anh ấy nói một câu hay rằng,” Đó là một bước đi nhỏ đối với một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ với nhân loại.” Trong khi nhiệm vụ không gian của Apollo 11 được biết đến nhiều nhất, thì nhiệm vụ tàu Apollo 17 đã mang về nhà bức ảnh sao chép đẹp nhất mọi thời đại.

Bài dịch 2:

Chương trình Apollo đã từng là một loạt các chuyến bay không gian với mục đích đưa một người đàn ông lên mặt trăng. Điều này cuối cùng đã được hoàn thành vào năm 1969 trong suốt nhiệm vụ của Apollo 11 khi Neil Armstrong đã bước lên bề mặt của mặt trăng. Khi anh ấy làm vậy, anh ấy đã nói," Đó là một bước nhỏ cho một người đàn ông, một bước nhảy lớn của con người." Trong khi nhiệm vụ không gian của Apollo 11 được biết đến nhiều nhất, nhiệm vụ của Apollo 17 đã mang đến nhà bức ảnh tái tạo nhất của thời đại.

Cách thức bầu chọn: ghi số 1 ở phần comment nếu bạn thấy bài 1 hay hơn bài 2; ghi số 2 ở comment nếu bạn thấy bài 2 hay hơn bài 1

Cảm ơn nhiều!!!

July 6, 2015

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

Đã kết thúc bầu chọn, cảm ơn mọi người, xem thêm tại đây

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

1 bài số 2 dịch thấy hơi buồn cười ^_^

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

vậy là 1 hay 2 vậy chị

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

1 hay hơn

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

bài dịch số 2 chính xác hơn nhiều, nhưng bài một dịch hay hơn, 1 or 2?????

mình sẽ theo ý kiến của mọi người

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

thế thì dẹp đi! dịch ko nhất thiết là phải dịch đúng từng từ ngữ, miễn sao dịch hay và nghĩa nó vẫn đúng như thế là tốt rồi

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

thế thì chọ bài số một vì theo mình nó hay hơn, nhưng cái chữ as phải dịch là khi

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

thôi thì kệ lỡ dịch oy

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phong.OSA

Chuyến bay Appollo có đến 3 phi hành gia mà!

"one small step for [a] man, one giant leap for mankind."

"Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại."

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SoumaYukihira

tớ thấy 2 hay nhất

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/datlun

mình chọn bài dịch 2

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

1

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

bầu chọn đã kết thúc rồi bạn à, nếu như bạn muốn biết kết quả của cuộc bầu chọn, hãy xem ở link này: http://hoiquandichgia.legendaryclub.com/t28-topic

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

2

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

đừng bầu chọn nữa

July 9, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.