Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Số lượng"

Dịch:The amount

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lynhsociu1

Sao k dùng được từ Number

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhqy1

còn của bạn là số thoy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhqy1

đây là số lượng nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyentoandhv

Amount!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Phân biệt với "quantity" thế nào?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthuyvygl

number k đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

quantity

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietkhoi12

amount là số lượng bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh299066

Amount

1 năm trước