Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have an emergency."

Dịch:Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doptd

chúng tôi có một ca cấp cứu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Tại sao không đc dùng là : chúng ta có 1 trường hợp khẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/northdakota000

đang bài về y thì dịch là cấp cứu cũng được chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Ghét cái này quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Elly126908

ghét thì kệ đĩ mẹ này, đéo thích thì cút

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynnhTuy31918

why all people are wrong ??? đáng đời lắm ;)

6 tháng trước