https://www.duolingo.com/profile/90jx4zbh6

Một số câu hỏi và đáp án cần sửa lại cho phù hợp với quán dụng pháp tiếng Việt

Mình đã hoàn thành ba đơn nguyên "Cơ bản 1", "Cơ bản 2" và "Cụm từ". Mỗi đơn nguyên này được chia thành ba bài đặt tên theo số thứ tự là "Bài học 1", "Bài học 2", "Bài học 3". Trong các bài mình đã học qua mình gặp nhiều câu hỏi và đáp án được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo kiểu từ đối từ tuy không sai ngữ pháp nhưng lại không phù hợp với quán dụng pháp tiếng Việt. Khi nói, viết và dịch tiếng nước ngoài không chỉ cần đúng ngữ pháp mà còn cần phải phù hợp với quán dụng pháp nữa để tránh tạo ra những câu không sai ngữ pháp nhưng đối với người bản ngữ đó là những câu văn ngô nghê, kỳ quặc, ngang tai.

Dưới đây là những câu hỏi và đáp án trái với quán dụng pháp tiếng Việt cần được sửa lại trong đơn nguyên “Cơ bản 1” mà mình đã gặp.

I. Bài học 1

 • “Tôi là một người đàn ông” (dịch câu “I am a man”): Cây này nên sửa lại thành “Tôi là đàn ông”.

 • “Tôi là một phụ nữ” (dịch câu “I am a woman”): Nên sửa lại thành “Tôi là phụ nữ”.

 • “Tôi là một cậu bé” (dịch câu “I am a boy”): Nên sửa lại thành “Tôi là con trai”.

II. Bài học 2

 • “Tôi ăn” (dịch câu “I eat”): Nên sửa lại là “Tôi ăn cơm”.

 • “Một người phụ nữ và một quả táo” (dịch câu “a woman and an apple”): Nên sửa lại thành “người phụ nữ và quả táo” hoặc “cô gái và quả táo”.

 • “Anh ấy là một người đàn ông” (dịch câu “He is a man”): Nên sửa lại thành “Anh ấy là đàn ông”.

 • “Cô ấy là một người phụ nữ” (dịch câu “She is a woman”): Nên sửa lại thành “Cô ấy là phụ nữ”.

 • “Anh ấy là một cậu bé” (dịch câu “He is a boy”): Nên sửa lại thành “Nó là con trai” hoặc “Nó là trẻ con”.

 • “Tôi là một người đàn ông và cô ấy là một người phụ nữ” (dịch câu “ I am a man and she is a woman”): Nên sửa lại thành “Tôi là đàn ông, còn cô ấy là phụ nữ” hoặc “Tôi là nam, cô ấy là nữ”.

 • “Cô ấy là một cô bé và tôi là một cậu bé” (dịch câu “She is a girl and I am a boy”): Nên sửa lại thành “Cô ấy là con gái, tôi là con trai”.

 • “Anh ấy là một người đàn ông và tôi là một cậu bé” (dịch câu “He is a man and I am a boy”): Nên sửa lại thành “Anh ấy là đàn ông, còn tôi là một đứa trẻ”.

July 6, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

ở câu i am a boy dịch là tôi là một cậu bé là đúng còn con trai là nói chung của man và boy, dịch là male

ở câu i eat dịch đúng là tôi ăn, vì có thể ăn cơm, cá ,trái cây .Vì ở việt nam, thức ăn chính là cơm nên bạn mới nghĩ như vậy, nhưng nhớ rằng, đây là tiếng anh

ở câu a woman and an apple, duolingo đã dịch đúng, cô gái là gọi chung của girl, woman và maid, còn chữ a và an là để xác định số lượng, không được bỏ sót

câu he is a boy, boy là cậu bé, người con trai chưa đến tuổi dậy thì, trẻ con là kid hoặc child, bao gồm cả boy và girl, he là từ ngôi thứ ba số ít, dùng để chỉ người con trai hoặc động vật thuộc giống đực được nhân hóa, she là ngược lại

i am a man and she is a woman, nam là male, nữ là female, còn là tiếng việt nam, dùng theo nghĩa bạn dùng nghĩa là và, khi những thứ được liệt kê khác nhau

con gái, con trai là nam và nữ, mình đã nói ở trên

đứa trẻ là kid và child

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/90jx4zbh6

"A" và "an" trong câu "a woman and an apple" là quán từ bất định, trong trường hợp này và một số câu khác không cần phải dịch ra tiếng Việt . Tiếng Việt không có quán từ. Trong "người phụ nữ và quả táo", "người" và "quả" là từ phân loại. Trong tiếng Việt "người phụ nữ và quả táo" chỉ có thể bao gồm một người phụ nữ và một quả táo không thể nào là nào hai hay nhiều hơn được. Số từ "một" khi đứng trước từ phân loại (như cái, con, chiếc, quả vân vân) có thể bị tỉnh lược và trong nhiều trường hợp không dùng số từ "một" thì câu văn sẽ tự nhiên hơn.

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.