1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy đã thắng nhiều cuộc t…

"Anh ấy đã thắng nhiều cuộc thi."

Dịch:He won many competitions.

July 6, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kimloanueh

Dùng a lot of không được sao?


https://www.duolingo.com/profile/MnNguyn16

Sao không dùng contest được vậy các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/chanhdinh1

Phải thêm s mới được


https://www.duolingo.com/profile/haidinh1994

Ở đây có thể không dùng "many" được k nhỉ.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.