"Anh ấy đã thắng nhiều cuộc thi."

Dịch:He won many competitions.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kimloanueh

Dùng a lot of không được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Được mà bạn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.