Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã thắng nhiều cuộc thi."

Dịch:He won many competitions.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kimloanueh

Dùng a lot of không được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Được mà bạn

2 năm trước