1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "She is a fair judge."

"She is a fair judge."

Translation:Hun er en rettferdig dommer.

July 6, 2015

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/LukePaulik

Er dette gamle norske? Er litt usikker om det er dere eller meg som tok feil. "Hun er en just dommer."


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

gammel norsk*

'just' may have roots in the same meaning, but it's not correct use of the word. 'just' is a very rare word in Norwegian.


https://www.duolingo.com/profile/LukePaulik

Takk! Hvordan vet mann hvilket adjektiv benyttes? Gammel, gamle, gammelt.. Jeg alltid blander disse.


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

"Hvordan vet man* hvilket adjektiv som* skal* benyttes" - literally "How knows one which adjective which are to be used."

"Jeg blander alltid* disse" - Verb at second position.

Still fairly good :)

'gammel' is used for masculine and feminine nouns,

'gammelt' is used for neuter nouns,

'gamle' is used for plural nouns.

'norsk' is usually an adjective, but can also be a masculine noun, so 'gammel' should be used.


https://www.duolingo.com/profile/Yayatona

Være så snill å forklare meg rettferdig og fornuftig.

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.