"Hun bruker ikke minibanker fordi hun er redd for dem."

Translation:She does not use ATMs because she is afraid of them.

July 6, 2015

11 Comments


https://www.duolingo.com/langjd

It keeps flashing FEED ME A STRAY CAT at her.

January 19, 2016

https://www.duolingo.com/lstor

Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh, my God. It even has a watermark.

January 19, 2016

https://www.duolingo.com/SanctMinimalicen

Jeg likner på henne! Minibanker er fryktelige!

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/fveldig
Mod
  • 210

"jeg er som (hun/)henne"*

"jeg likner på henne" = "I look like her".

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/SanctMinimalicen

Jeg er som henne! Minibanker er fryktelige!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/kokiri85

Hvorfor er de fryktelige? Fordi de er så dyre når du kan ikke finne en til banken din?

October 9, 2015

https://www.duolingo.com/fveldig
Mod
  • 210

når du ikke kan*, otherwise perfect :)

October 22, 2015

https://www.duolingo.com/lstor

Jeg vet at vi har vannet ut språket ved å godta «han» likestilt med «ham», men det er vel fortsatt obligatorisk med «henne»? Er det ikke?

October 21, 2015

https://www.duolingo.com/fveldig
Mod
  • 210

Ved sammenligninger er det fritt frem å bruke enten objekts- eller subjektsformen til ethvert pronomen. At 'ham' er på vei ut skyldes at den ofte forveksles med 'han' i talespråket.

http://www.ordnett.no/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y/spr%C3%A5kvett.deellerdem

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spraknytt-2008/Spraknytt-22008/Spoersmaal-og-svar/

October 22, 2015

https://www.duolingo.com/lstor

Ah, fordi det kan være en slags kortform for «Jeg er som hun [er].» Det visste jeg ikke -- takk!

October 22, 2015
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.