Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một rạp tuyệt vời."

Dịch:It is an excellent theater.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 888

Theo mình ở đây không có ngữ cảnh nên rạp thì nên dịch là cinema, còn nếu là nhà hát thì dịch là theater.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hihi

8 tháng trước