"Nó là một rạp tuyệt vời."

Dịch:It is an excellent theater.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnx579
  • 25
  • 11

Theo mình ở đây không có ngữ cảnh nên rạp thì nên dịch là cinema, còn nếu là nhà hát thì dịch là theater.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hihi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.