Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is my red bag!"

Dịch:Nó là cái túi đỏ của tôi!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnvb

dịch như vậy "nó là túi đỏ của tôi" cũng sai nữa là sao :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaAnHuynh

túi mới chịu giỏ không chịu à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VNguynMinh16

"That" mới là đó, còn "It" là đây mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MrPhu13

Sao "It is" mà nghe như "is it " ta ?

1 tháng trước