"Cô ta đã đi ra ngoài với một vài người bạn."

Dịch:She went out with some friends.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dlaw3

Tai sao lai la She's ????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sky_wings

she's là sao vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trungcfd

Theo tôi câu này dùng ở thì quá khứ ta dùng went out, còn nếu dùng gone out thì phải thêm has cho đúng theo cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: She has gone out (She's gone out)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

quá chuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Khi nào dùng to khi nào dùng with vậy ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

with là với và to là đến một ai đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VitAnh70074

's là viết tắt của is

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.