Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I agree with him."

Dịch:Tôi đồng ý với anh ta.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LngNguynnh3

Tôi đồng ý với cậu ấy không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luukieutructien

viết vậy cũng bị sữa hu hu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Maxvien

"Tôi đồng ý với ông ấy" không được ad ơi! Nhờ ad bổ sung giúp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

toi nghe 'him' thanh 'home' boi vay toi khong co lingot

1 năm trước