https://www.duolingo.com/quanlienminh

Chơi chữ tiếng anh(phần 5)

Luật chơi: Mình sẽ ra một từ, rồi các bạn sẽ lần lượt nối tiếp nhau (như chơi chữ phần 1 và 2 ấy!) Nhưng lần này, các bạn phải viết ba từ mà trong đó phải có hai chữ cái có trong từ của người chơi trước bạn! VÍ DỤ: Mình ra từ moon Bạn tiếp theo sẽ ra hai từ là từ noon và loon, rồi một bạn khác sẽ nối tiếp và sẽ viết từ boom và từ choose! Bạn nào không hiểu thì tớ sẽ giải đáp cho nha! Mỗi người chỉ được chơi hai lần, nếu sai thì được chơi lại một lần( vì một tuần từ thứ ba và thứ năm tớ sẽ ra đề!) không được lặp lại từ nha các bạn! Chúc các bạn chơi vui vẻ!

3 năm trước

41 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanlienminh

Từ: learn^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

dear,leach,lead

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

deer ; lemon ; road

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Tks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

like , english , tell

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentham_224

bite, site, end, (mình làm thế này đúng không các bạn, chỉ mình với,mình cảm ơn nhiều, hi)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

what

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
 • 25
 • 22
 • 20
 • 15
 • 8
 • 7
 • 5
 • 3

Kite, England, tall

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

ơ, bạn nối tiếp ai đấy?!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
 • 25
 • 22
 • 20
 • 15
 • 8
 • 7
 • 5
 • 3

mình lộn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/datlun

chờ chút

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

uhm, nhanh lên nha!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yunkotien

head, fine, live

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/benbenbonbon

tech , five , nine

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

Teach,talkative,wine.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/benbenbonbon

sao lại chưa có hả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

mình cho ròi nha bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

sao bạn benbenbonbon được nhiều lingots the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghjchtaj

ten ; eight ; television

mh theo bebenbonbon rồi đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

bạn phải nối tiếp bạn benbenbonbon chứ, bạn làm lại nha!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình nối đuôi bạn D.U.O.L.I.N.G.O nha! 3 từ của mình là: peach, talking, pine.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

beach, wall, fine

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

từ fine có rồi mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

vì cop nên tuần này bạn không được chơi nữa!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

xin lỗi,mình không biết., mình sẽ chơi lại( được chơi hai lần cơ mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trivuong

new,read,friend

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

bạn nối tiếp ai vậy?!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

lend,smell,letter

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranTonQuyen

End, meat, little!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
 • 25
 • 22
 • 20
 • 15
 • 8
 • 7
 • 5
 • 3

quanlienminh!có chơi chữ tiếng anh phần sáu chưa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranTonQuyen

Có rồi đấy

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.