https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

Chơi chữ tiếng anh(phần 5)

Luật chơi: Mình sẽ ra một từ, rồi các bạn sẽ lần lượt nối tiếp nhau (như chơi chữ phần 1 và 2 ấy!) Nhưng lần này, các bạn phải viết ba từ mà trong đó phải có hai chữ cái có trong từ của người chơi trước bạn! VÍ DỤ: Mình ra từ moon Bạn tiếp theo sẽ ra hai từ là từ noon và loon, rồi một bạn khác sẽ nối tiếp và sẽ viết từ boom và từ choose! Bạn nào không hiểu thì tớ sẽ giải đáp cho nha! Mỗi người chỉ được chơi hai lần, nếu sai thì được chơi lại một lần( vì một tuần từ thứ ba và thứ năm tớ sẽ ra đề!) không được lặp lại từ nha các bạn! Chúc các bạn chơi vui vẻ!

July 7, 2015

41 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

Từ: learn^_^

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

dear,leach,lead

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

deer ; lemon ; road

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

Tks

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

like , english , tell

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

thanks

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyentham_224

bite, site, end, (mình làm thế này đúng không các bạn, chỉ mình với,mình cảm ơn nhiều, hi)

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

what

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

Kite, England, tall

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

ơ, bạn nối tiếp ai đấy?!?

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

mình lộn

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/datlun

chờ chút

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

uhm, nhanh lên nha!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/yunkotien

head, fine, live

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/benbenbonbon

tech , five , nine

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams

Teach,talkative,wine.

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

1 lingot for you!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/benbenbonbon

sao lại chưa có hả bạn

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

mình cho ròi nha bạn!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

sao bạn benbenbonbon được nhiều lingots the

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nghjchtaj

ten ; eight ; television

mh theo bebenbonbon rồi đấy

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

bạn phải nối tiếp bạn benbenbonbon chứ, bạn làm lại nha!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Mình nối đuôi bạn D.U.O.L.I.N.G.O nha! 3 từ của mình là: peach, talking, pine.

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

beach, wall, fine

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

từ fine có rồi mà bạn

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

vì cop nên tuần này bạn không được chơi nữa!

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

xin lỗi,mình không biết., mình sẽ chơi lại( được chơi hai lần cơ mà

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trivuong

new,read,friend

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

bạn nối tiếp ai vậy?!?

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

lend,smell,letter

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TranTonQuyen

End, meat, little!

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

quanlienminh!có chơi chữ tiếng anh phần sáu chưa.

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TranTonQuyen

Có rồi đấy

July 10, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.