"Cô ấy là một nhà văn chuyên nghiệp."

Dịch:She is a professional writer.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Abelquan1810

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.