Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là một nhà văn chuyên nghiệp."

Dịch:She is a professional writer.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Abelquan1810

1 năm trước