https://www.duolingo.com/mimiocean24

Hãy điền các từ còn thiếu vào những câu hát sau trong bài hát '' hand in hand ''

1,how can I keep on ... when I see that child is crying.

2,how can we keep on singing when we know ... ... are ...

3,hand in hand we'll ... ... ..., hand in hand we... ... the future

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

1/ smiling ; 2/ that our friends , thirsty ; 3/ change the world , 'll paint

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean24

câu số hai sai rồi trả lời lại đi :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

OK

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuB5

no bit

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Wow

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Bài này hay lắm ! Ai nghe chưa ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean24

nghe bài đấy phù hợp với lứa tuổi bọn mình mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

oh! baì này hay thật

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiengo1408

tay trong tay , i'm not yet listen ,but i will

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean24

ai muốn chơi nữa nào. Tôi có trò chơi như vậy nữa nè, bài hát mới đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

1/smiling

2/that our friends/ praying

3/change the world/ paint

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean24

câu số hai của bạn sai rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

vậy thì chịu

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.