"Bạn khỏe không?"

Dịch:How are you?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnhunam3

Khó quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuongnhi0

thanks ; cac ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan291094

Are you ok?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theanh1982ll

câu dễ nhất phải là "How are you" chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cfdot

chuẩn rồi mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Giangphamh

Dùng Are you OK? mà nó vẫn chấp nhận ah

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thang346913

khỏe,ổn,tốt là "fine" . đang,là,ở là "are" .bạn là "you" .như thế nào,làm sao "how" vậy tại sao bạn khỏe không lại là "how are you" ?ai chỉ giúp mình với !

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoThBnPhm

You fine no ? Giải thích hộ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.