Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn khỏe không?"

Dịch:How are you?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnhunam3

Khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuongnhi0

thanks ; cac ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan291094

Are you ok?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theanh1982ll

câu dễ nhất phải là "How are you" chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cfdot

chuẩn rồi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Giangphamh

Dùng Are you OK? mà nó vẫn chấp nhận ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thang346913

khỏe,ổn,tốt là "fine" . đang,là,ở là "are" .bạn là "you" .như thế nào,làm sao "how" vậy tại sao bạn khỏe không lại là "how are you" ?ai chỉ giúp mình với !

1 tuần trước