Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He wrote that book."

Dịch:Anh ấy đã viết cuốn sách đó.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuyhungLe1

Anh ấy đã viết sách đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tramque02

Mình cũng vậy đó. Không lẽ thiếu chữ "cuốn" bị sai hay sao

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhheo124

Anh ta đã viết vào cuốn sách đó!! Thế mà ko được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

được mà!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

nghe có rõ không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Anh ấy dã viết quyển vở dó

2 tháng trước