Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to have six cars."

Dịch:Bạn sẽ có sáu chiếc xe.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

Bạn sẽ có 6 chiếc xe hơi lại sai, nó bảo "sáu" mới dc, pt.com!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabl

Tại sao kg dùng số 6 được nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoenixFir13

Wow i can't believe that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BLinhSan

Vì đây câu hỏi người ta không cho số 6! Lần sau các bạn hãy nhớ phải để ý các câu nhé! Nếu nó hỏi số thì trả lời số, còn nếu nó hỏi chữ thì viết chữ ok!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dungptit93
dungptit93
  • 22
  • 6
  • 3
  • 345

Really :D

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

In your dream...:))

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tvphucit

Bạn có sáu chiếc xe hơi mà sai à?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Vì nó muốn kiểm tra người trả lời có biết viết chữ "sáu" không?

4 tháng trước