"Tôi giỏi về điều đó."

Dịch:I am good at that.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ImJustReginaOk

nên dịch "tôi giỏi ở khoản đó."

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.