Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi giỏi về điều đó."

Dịch:I am good at that.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ImJustReginaOk

nên dịch "tôi giỏi ở khoản đó."

3 năm trước